Lettere at forkynde anke

Justitsminister Lene Espersen er på baggrund af en ny betænkning fra Strafferetsplejeudvalget parat til at ændre reglerne, så det bliver lettere for anklagemyndigheden at forkynde for en tiltalt, at sagen er anket.

Justitsminister Lene Espersen siger:

”Vi har i flere sager set, at de gældende regler om forkyndelse af anklagemyndighedens anke er uholdbare. Det krænker min retsfølelse, hvis man bare kan gemme sig og dermed slippe for at stå til regnskab for en domstol igen.

Derfor ønsker regeringen, at det skal være lettere for anklagemyndigheden at underrette den tiltalte om anken. Med udgangspunkt i Strafferetsplejeudvalgets nye betænkning er det min hensigt at fremsætte et lovforslag herom senere i denne folketingssamling.”

 

Gældende regler for forkyndelse

Som reglerne er i dag skal anklagemyndigheden forkynde ankemeddelelsen over for den tiltalte. Det betyder, at den tiltalte f.eks. kan gemme sig og dermed undgå at få besked om anken.

Den retstilstand vil regeringen nu lave om på. Justitsminister Lene Espersen har for nogle måneder siden bedt Strafferetsplejeudvalget om at komme med et forslag til nye strammere regler, der skal gøre det lettere og mere fleksibelt for anklagemyndigheden at anke en dom fra byretten til landsretten.

 

Nye regler for forkyndelse

Strafferetsplejeudvalget foreslår i betænkning nr.1492/2007 et system, hvor anklagemyndigheden fremover kan sende et brev til den tiltaltes adresse, hvis sagen ankes til landsretten. I forbindelse med domsafsigelsen i byretten bliver den tiltalte gjort opmærksom på, at anklagemyndigheden kan anke sagen på denne måde inden for 14 dage. Hvis der sker anke, sendes der et almindeligt og anbefalet brev til tiltalte. Samtidig bliver den tiltaltes advokat, byretten og landsretten orienteret, så den tiltalte også ved at kontakte sin forsvarer, anklagemyndigheden eller retten kan få at vide, om sagen er anket.

Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1492/2007 (pdf).