Absurd kritik fra Dansk Folkeparti

Justitsminister Lene Espersen kalder det absurd, når Dansk Folkeparti retter en skarp kritik af den danske regerings håndtering af udleveringssagen om Søren Kam.

Justitsminister Lene Espersen udtaler:

”Lad mig slå fast, så det ikke er til at misforstå – heller ikke for Dansk Folkeparti: Jeg synes, at Søren Kam skal retsforfølges for de gerninger, som han er mistænkt for at have begået under 2. verdenskrig. Jeg synes, at Søren Kam skal udleveres til retsforfølgning i Danmark.

Som bekendt har jeg rejst sagen og de danske ønsker over for min tyske kollega, men jeg må som ansvarlig justitsminister respektere, at de tyske domstole har truffet beslutning om, at der ikke kunne ske udlevering af Søren Kam til Danmark, fordi forholdet var forældet efter tysk ret.

Når nu Dansk Folkeparti kritiserer mig for at ”ligge på maven for min tyske kollega”, så efterlader det umiddelbart det indtryk, at Dansk Folkeparti ikke har respekt for et af de mest grundlæggende principper i en retsstat, nemlig respekten for den dømmende magt.

Det får mig til at stille et par spørgsmål til Dansk Folkeparti, som jeg synes de bør svare på:

Lad os forudsætte, at der foreligger en endelig afgørelse fra en dansk domstol om, at en borger her i Danmark ikke kan udleveres til retsforfølgning i Tyskland.

Hvordan ville Dansk Folkeparti reagere, hvis en tysk justitsminister på trods af dommen krævede, at den danske justitsminister sørgede for, at den pågældende borger blev udleveret til Tyskland?

Ville Dansk Folkeparti mene, at den danske justitsminister skulle føje sin tyske kollega og se bort fra domstolens afgørelse?

Endelig må jeg sige, at kritikken forekommer endnu mere hul taget i betragtning af, at Dansk Folkeparti selv stemte imod de danske regler om den europæiske arrestordre, der helt generelt har gjort det lettere at få udleveret mistænkte til retsforfølgning i et andet EU-land.

Som jeg tidligere har givet udtryk for, er jeg utrolig ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få udleveret Søren Kam. Jeg havde gerne set en anden afgørelse, men jeg må naturligvis respektere den tyske domstols afgørelse i sagen.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at Københavns Politi på baggrund af en henvendelse fra Simon Wiesenthal Centret og Mosaisk Trossamfund er i gang med at undersøge, om der er grundlag for at retsforfølge Søren Kam for deltagelse i et andet strafbart forhold end drabet på redaktør Clemmensen."

 

Baggrund

Efter anmodning fra Lyngby Politi udstedte Justitsministeriet den 17. marts 2005 en europæisk arrestordre på Søren Kam med henblik på strafforfølgning her i landet for drabet på redaktør Clemmensen den 30. august 1943 i Lyngby.

Udleveringsbegæringen blev imidlertid den 27. juli 2005 afslået af de tyske myndigheder, som henviste til, at den tyske forfatningsdomstol den 18. juli 2005 havde underkendt den tyske gennemførelseslov vedrørende rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre, hvilket medførte, at tyske statsborgere (fortsat) ikke kunne udleveres.

Justitsministeriet genfremsendte den 8. august 2006 den europæiske arrestordre vedrørende Søren Kam til de tyske myndigheder, idet den nye tyske gennemførelseslov vedrørende rammeafgørelsen om den europæiske arrestordre var trådt i kraft den 2. august 2006.

Den tyske landsret i München besluttede ved kendelse af 31. januar 2007, at den danske anmodning om udlevering af Søren Kam til strafforfølgning ikke kunne imødekommes.

Begrundelsen for afgørelsen er, at forholdet – drabet på Carl Henrik Clemmensen – efter tysk ret anses for forældet, hvilket i medfør af den tyske udleveringslov indebærer, at udlevering ikke kan finde sted.