Pressemeddelelser 2006

 • Strafbart at hverve eller oplære til terror

  Fremover skal det i videre omfang end i dag være strafbart at hverve eller oplære til at begå terrorhandlinger. Det er et af de forslag om et styrket strafferetligt værn mod terrorisme, som er indeholdt i Straffelovrådets nye betænkning, som justitsminister Lene Espersen har sendt i høring.
 • Regeringen vil styrke terrorberedskabet

  Justitsminister Lene Espersen sender i dag et udkast til lovforslag i høring, der har til formål at udmønte dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. Det sker med henblik på fremsættelse af lovforslag for Folketinget i foråret 2006. Lovforslaget er et led i regeringens samlede...
 • Nye regler om ældres fornyelse af kørekort

  Justitsminister Lene Espersen vil i næste uge sende et forslag til nye regler om ældres fornyelse af kørekort i høring. Med de nye regler indføres en test af ældres kognitive funktioner i forbindelse med lægeundersøgelsen af ældre over 70 år, der skal have fornyet deres kørekort.
 • Dele af NEC overføres til PET

  Som det fremgår af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra november 2005, har regeringen besluttet at gennemføre anbefalingen i rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse om at overføre dele af Rigspolitichefens Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) til...
 • Danmark i front med tinglysning

  Om få år vil Danmark have et af de mest moderne og effektive tinglysningssystemer i verden. Det er resultatet af et netop afsluttet udvalgsarbejde under Justitsministeriet.

Pages