Pressemeddelelser 2006

 • Sagsbehandlingstider i voldtægtssager

  Justitsministeriet tog i 2005 efter en folketingsbeslutning initiativ til en indberetningsordning, der vedrører sagsbehandlingstiden i voldtægtssager. Rigsadvokaten har nu afleveret den første redegørelse om ordningen. Redegørelsen omfatter 2. halvår af 2005.
 • Reform af politi og domstole tæt på målstregen

  Justitsminister Lene Espersen fremlagde den 1. marts i år regeringens bud på en kommende reform af landets politi og domstole. Siden da har justitsministeren ført drøftelser med Folketingets partier om regeringens udspil. På et møde i dag orienterede ministeren alle Folketingets partier om de...
 • Benchmarkundersøgelse af PET

  Justitsminister Lene Espersen har modtaget en rapport med resultatet af den benchmarkundersøgelse af PET, som regeringen har iværksat som led i sin handlingsplan for terrorbekæmpelse.
 • Fordeling af dyrevelfærdspuljen på finansloven 2006

  Med det formål at styrke dyrevelfærden besluttede regeringen og Dansk Folkeparti i forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 bl.a. at afsætte en pulje på i alt 6 mio. kr. til en dyrevelfærdspulje, der kan søges af alle foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. Hertil kommer et beløb...
 • Modernisering af arvelovgivningen

  Arvelovgivningen skal tilpasses nutidens familie- og samfundsforhold. Det foreslår Arvelovsudvalget, der er nedsat under Justitsministeriet.

Pages