Pressemeddelelser 2006

 • Nye chefer til politiet og anklagemyndigheden

  Efter justitsminister Lene Espersens indstilling er der ved kgl. resolution af 23. august 2006 udnævnt 12 vicepolitidirektører, 11 chefpolitiinspektører og 11 chefanklagere til landets nye store politikredse, der oprettes som led i politireformen. Justitsministerens indstilling til Dronningen...
 • Bedre forhold for forsøgsdyr

  Regeringen har oprettet et forum for alternative metoder til dyreforsøg. Det nye forum, der kaldes Dacopa, skal arbejde for udviklingen af nye metoder, der kan begrænse brugen af forsøgsdyr. Dacopa skal desuden sikre, at dyr, der indgår i forsøg, bliver udsat for mindst mulig belastning.
 • Justitsministeriets afgørelse i sagen om branden på Scandinavian Star

  Justitsministeriet har i dag truffet afgørelse i den sag, hvor en række personer har klaget til Justitsministeriet over Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005, hvorved Rigsadvokaten afslog at genoptage efterforskningen i sagen vedrørende branden på Scandinavian Star den 7. april 1990.
 • Rigsadvokatens redegørelser om virkningerne af strafskærpelserne fra 2002

  I 2002 blev der gennemført en række ændringer af straffeloven, der havde til formål at skærpe straffene for bl.a. vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn. Rigsadvokaten har efterfølgende udarbejdet redegørelser om strafniveauet i sager af den nævnte karakter med henblik på at kunne vurdere, om...
 • Styrket indsats mod kvindehandel og rufferi

  Justitsminister Lene Espersen ønsker, at politiet skal styrke indsatsen mod kvindehandel og rufferi yderligere. Derfor har hun bedt Rigspolitichefen om udarbejde et oplæg til, hvordan indsatsen kan intensiveres, når de nye store politikredse er en realitet ved årsskiftet.
 • Nye politidirektører

  Efter justitsminister Lene Espersens indstilling er følgende ved kgl. resolution af 30. juni 2006 udnævnt som politidirektører i landets nye store politikredse, der oprettes som led i politireformen:
 • Bedre parkeringsbetingelser for de handicappede

  Justitsminister Lene Espersen har på baggrund af et møde mellem Justitsministeriet, De Samvirkende Invalideorganisationer og Det Centrale Handicapråd besluttet at fremsætte et lovforslag, der skaber mulighed for at reservere handicapparkeringspladser til bestemte køretøjer.

Pages