Pressemeddelelser 2006

 • Mindre risiko for at blive udsat for kriminalitet

  Fra 1986 til 2005 er danskernes risiko for at blive udsat for kriminalitet (tyveri, hærværk og/eller vold) faldet med omkring 20 pct. Den faldende tendens er indtrådt i den sidste del af perioden.
 • Styrket indsats mod prostitutionens bagmænd

  Regeringen ønsker, at politiet skal styrke indsatsen mod kvindehandel og prostitutionens bagmænd. Derfor bad justitsminister Lene Espersen i juni i år Rigspolitichefen om at udarbejde et oplæg til, hvordan indsatsen kan intensiveres, når de nye store politikredse er en realitet ved årsskiftet...
 • Nye politiadvokater

  Efter justitsminister Lene Espersens indstilling er der ved kgl. resolution udnævnt 58 politiadvokater til landets nye store politikredse, der oprettes som led i politireformen. Justitsministerens indstilling til Dronningen bygger på indstillinger fra de nye politidirektører og rigsadvokat Henning...
 • Øget fokus på sikkerhed i Kriminalforsorgen

  I 2005 nedsatte Direktoratet for Kriminalforsorgen med opbakning fra Justitsministeriet og i samarbejde med Rigspolitiet en arbejdsgruppe, der skulle analysere og vurdere sikkerheden i Kriminalforsorgens institutioner. Baggrunden herfor var bl.a., at man i Sverige havde oplevet en række voldsomme...
 • Strafferetsplejeudvalgets udtalelse om telefonskanning

  Ved kommissorium af 30. november 2005 anmodede Justitsministeriet Strafferetsplejeudvalget om at overveje den anbefaling om kommunikationsskanning, som en tværministeriel arbejdsgruppe fremkom med i rapporten "Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror" (oktober 2005). Udvalget...

Pages