Offentliggørelse af køreskolers dumpeprocenter

Justitsministeren har besluttet, at køreskolernes dumpeprocenter skal offentliggøres. Det er hensigten at ordningen – som forventes etableret i løbet af 2007 – skal omfatte oplysninger om dumpeprocenter for både teoriprøver og praktiske prøver for hver enkelt køreskole.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den anledning:

"Køreskolerne konkurrerer i høj grad på prisen, og det kan være meget svært for en kommende køreelev at gennemskue forholdet mellem pris og kvalitet. Jeg forventer, at offentliggørelsen af køreskolernes dumpeprocenter vil øge gennemsigtigheden på dette marked.

Jeg mener også, at ordningen vil være til gavn for færdselssikkerheden, fordi kørelærerne får et ekstra incitament til at sikre sig, at deres køreelever har alle de nødvendige færdigheder, inden de indstilles til prøve med henblik på at blive sluppet løs i trafikken på egen hånd."

 

Til baggrund

Den 25. oktober 2006 blev der afholdt et møde i Justitsministeriet med deltagelse af repræsentanter fra politiet og kørelærerorganisationerne med henblik på at afklare, om der er grundlag for at offentliggøre køreskolernes dumpeprocenter.

Justitsministeren har herefter besluttet at iværksætte en ordning med offentliggørelse af køreskolernes dumpeprocenter for både teoriprøver og praktiske prøver. Ordningen skal alene omfatte dumpeprocenter for de enkelte køreskoler og således ikke for de enkelte kørelærere.

Rigspolitichefen er anmodet om at udvikle det nødvendige system herfor. Ordningen forventes etableret i løbet af 2007.

 

Henvendelser vedrørende pressemeddelelsen kan rettes til kommunikationskonsulent Morten Langager på telefon 72 26 84 08 eller fungerende kontorchef Anette Arnsted på telefon 72 26 85 82.