Ny formand for Pressenævnet og ny stedfortræder for denne

Justitsministeren har efter indstilling fra Højesterets præsident beskikket højesteretsdommer Jytte Scharling som formand for Pressenævnet fra den 1. april 2007. Højesteretsdommer Jytte Scharling afløser højesteretsdommer Niels Grubbe, der efter anmodning er blevet fritaget for hvervet med virkning fra samme dato.

Justitsministeren har samtidig beskikket højesteretsdommer Thomas Rørdam som ny stedfortræder for formanden for Pressenævnet fra den 1. april 2007. Højesteretsdommer Thomas Rørdam afløser højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, der efter anmodning er blevet fritaget fra hvervet fra med virkning fra den 1. december 2006.

Højesteretsdommer Jytte Scharling er samtidig for perioden fra den 1. december 2006 og indtil den 1. april 2007, hvor hun overtager hvervet som formand for Pressenævnet, beskikket som stedfortræder for formanden for Pressenævnet.

Der vedlægges en oversigt over Pressenævnets sammensætning pr. 1. april 2007 her (pdf).

 

Til orientering for redaktionerne

Pressenævnet træffer bl.a. afgørelse i sager om overtrædelse af god presseskik.

Formanden, næstformanden og de øvrige seks medlemmer af Pressenævnet samt stedfortræderne for disse beskikkes af justitsministeren efter indstilling fra de myndigheder, organisationer m.fl. , som er angivet i medieansvarsloven.