Pressemeddelelser 2005

 • Bred opbakning til vision for fremtidens politi

  Justitsministeriet har i dag offentliggjort høringssvarene over rapporten fra Visionsudvalget vedrørende fremtidens politi, som blev fremlagt den 18. maj 2005. Der er i høringssvarene generel opbakning til den overordnede vision for fremtidens politi.
 • Ny formand for Dyreværnsrådet

  Justitsminister Lene Espersen har i dag udpeget forskningsleder Birte Lindstrøm Nielsen som ny formand for Dyreværnsrådet.
 • Regeringen tager endnu et skridt i kampen mod terrorisme

  Regeringen tager nu endnu et skridt i kampen mod terrorisme. I den kommende folketingssamling vil justitsminister Lene Espersen fremsætte et lovforslag, der vil styrke det strafferetlige værn mod terrorisme bl.a. ved en udvidet kriminalisering af rekruttering til terrorhandlinger og oplæring af...
 • Pas på kørekortet!

  Den 1. september træder den nye klippekortordning i kraft. Samtidig bliver straffen for spirituskørsel væsentlig skærpet. De to lovændringer betyder, at kørekortet meget hurtigt kommer i fare, hvis man kører ulovligt. For nye bilister er reglerne særligt skærpede.
 • Skærpede afsoningsforhold for kriminelle indvandrere

  Justitsminister Lene Espersen har i dag bedt Kriminalforsorgens ledelse om at udarbejde et samlet oplæg til styrkelse af indsatsen over for den voksende gruppe af indsatte i danske fængsler med anden etnisk baggrund end dansk. Det sker i forlængelse af, at justitsministeren i dag har modtaget...
 • Intensiveret indsats mod udeblevne fanger

  Justitsminister Lene Espersen og kriminalforsorgen har på et møde i dag besluttet, at der skal iværksættes yderligere initiativer til at sikre, at indkaldte afsonere møder op til den aftalte tid i de åbne fængsler.

Pages