Pressemeddelelser 2004

 • Justitsministeren vil udvide politiets DNA-profilregister

  Justitsminister Lene Espersen vil udvide den kreds af sigtede personer, der kan optages i DNA-profilregisteret. Det sker efter drøftelser med politiet og anklagemyndigheden.Udvidelsen af DNA-profilregisteret skal ske for at sikre politiet et langt mere effektivt redskab til opklaring af...
 • Fangeoprøret i Nyborg

  ”Det er naturligvis ikke fangerne, som skal styre de danske fængsler. Hvis man tror, at hærværk, overfald og trusler om mere af samme skuffe gavner ens sag, så kan man godt tro om igen."...
 • Justitsministeren fremsætter lovforslag om politiets virksomhed

  Justitsministeren fremsætter i morgen et lovforslag, der har til formål at etablere et samlet og tidssvarende lovgrundlag for politiets virksomhed. I lovforslaget fastlægges bl.a. de grundlæggende principper for politiets magtanvendelse som led i den almindelige ordenshåndhævelse.
 • Øget samarbejde i sociale og familieretlige sager om børn

  En rapport om et forsøgsprojekt om øget samarbejde mellem kommune og statsamt i sociale og familieretlige sager om børn er i dag afgivet til justitsministeren og socialministeren. Rapporten er afgivet af en styregruppe med repræsentanter for kommune, statsamt, Socialministeriet og...
 • Retsplejerådet afgiver betænkning om adgang til domstolene

  Justitsminister Lene Espersen har i dag fra Retsplejerådets formand landsretspræsident Bjarne Christensen modtaget Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

Pages