Pressemeddelelser 2004

  • Regeringen vil skærpe sanktioner for spirituskørsel

    Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget en betænkning om sanktioner for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Betænkningen er afgivet af Justitsministeriets udvalg om sanktionsfastsættelse i sager om spiritus- og promillekørsel mv.
  • Konkursrådet afgiver betænkning om gældssanering

    Justitsminister Lene Espersen har i dag modtaget Konkursrådets betænkning nr. 1449/2004 om gældssanering fra rådets formand retspræsident Jens Feilberg, Sø- og Handelsretten.
  • Betænkning om det grønlandske retsvæsen

    Højesteretsdommer Per Walsøe har i dag afleveret Den Grønlandske Retsvæsenskommissions betænk­ning til justitsminister Lene Espersen og vil senere i dag aflevere betænkningen til landsstyremedlem for selvstyre, råstoffer og justitsvæsen Jørgen Wæver Johansen, Grønlands Landsstyre.
  • Udvalg foreslår helt ny navnelov

    Justitsminister Lene Espersen har netop modtaget en betænkning om en gennemgribende revision af navneloven. Betænkningen er afgivet af et udvalg, som Lene Espersen nedsatte i december 2002.
  • Nyt udvalg om advokatbranchen

    Regeringen har besluttet at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal foretage en samlet gennemgang af retsplejelovens regler om advokaters forhold.

Pages