Justitsminister iværksætter ny forskning i trafiksikkerhed

Justitsminister Lene Espersen afsætter nu midler til opfølgning og evaluering af Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for 2001-2012 ”Hver ulykke er én for meget. Trafiksikkerhed starter med dig.” opstiller som mål, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Danmark skal reduceres med mindst 40 pct. inden udgangen af 2012. For at nå dette mål anbefales 62 konkrete initiativer, hvoraf en del allerede er iværksat.

Opfølgningsprojektet, der vil blive udført af Danmarks Transportforskning, har bl.a. til formål at evaluere og vurdere allerede igangsatte og planlagte initiativer samt initiativernes effekt i forhold til en reduktion i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Justitsminister Lene Espersen udtaler i den forbindelse:

”At kunne færdes trygt og sikkert i trafikken vedrører os alle. Som ansvarlig minister er jeg derfor meget optaget af, at de initiativer, som vi iværksætter for at skabe større sikkerhed i trafikken, også virker efter hensigten. Jeg finder det derfor vigtigt, at vi nu får set på effekten af initiativerne i handlingsplanen.”

Det forventes, at resultatet af projektet vil kunne foreligge primo 2006. Der afsættes i alt 1,1 mio. kr. til projektet.