Nyhedsbrev af 9. marts 2018

Bekendtgørelse

 

Lovbekendtgørelse nr. 178 af 5. marts 2018 af lov om hæftelse for børns erstatningsansvar og om skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af opløb

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 8. marts 2018.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om hæftelse for børns erstatningsansvar, lov nr. 363 af 13. maj 2009, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1728 af 27. december 2016.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.
 

Bekendtgørelse nr. 179 af 22. februar 2018 om om knive og blankvåben m.v.

Justitsministeriet har pr. 10. marts 2018 i medfør af knivloven udstedt en ny bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. Det betyder, at den tidligere bekendtgørelse nr. 911 af 27. juni 2016 ophæves.

I den nye bekendtgørelse er der sket ophævelse af de tidligere bestemmelser i bekendtgørelsens § 8 og § 13 om politiets adgang til uden retskendelse at kontrollere private samlinger og erhvervslivets lagre af knive og blankvåben mv.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation fra den 10. marts 2018.