Nyhedsbrev af 6. april 2018

Bekendtgørelse nr. 237 af 22. marts 2018 om ophævelse af bekendtgørelse om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen

 

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. marts 2018 og trådte i kraft den 1. april 2018.

Bekendtgørelsen ophæver med virkning fra og med den 1. april 2018 bekendtgørelse nr. 1478 af 22. december 2014 om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.