Nyhedsbrev af 4. maj 2018

Love

Lov nr. 358 af 29. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Loven trådte i kraft den 1. maj 2018.

Loven går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om grov vold), § 245 a (om kvindelig omskæring) og § 246 (om særlig grov vold).

Loven indebærer, at straffen generelt skærpes med en tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau. Loven indebærer endvidere en yderligere skærpelse af straffen for de allergroveste tilfælde af vold efter straffelovens § 245 og i alle sager efter straffelovens § 245, hvor der er anvendt kniv.

Loven er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Effekten af konfliktmægling for ofre

Justitsministeriet har d. 3. maj 2018 sendt en rapport til Retsudvalget, som angår en evaluering af den betydning, deltagelse i konfliktråd kan tænkes at have for ofrene.

Undersøgelsen kan læses her.