Nyhedsbrev af 31. august 2018

Bekendtgørelse

Lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018 af lov om erstatningsansvar

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 29. august 2018.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om erstatningsansvar, lovbekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014, med de ændringer, der følger af lov nr. 1493 af 23. december 2014, § 16 i lov nr. 395 af 2. maj 2016, § 4 i lov nr. 1728 af 27. december 2016, § 7 i lov nr. 550 af 30. maj 2017 og § 3 i lov nr. 140 af 28. februar 2018.

Lovbekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.