Nyhedsbrev af 23. februar 2018

Lovforslag

 

L 147: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Selvstændig bestemmelse om hvidvask)

 

Lovforslaget er fremsat den 21. februar 2018.

 

Formålet med lovforslaget er at styrke den strafferetlige indsats mod hvidvask.

 

Det foreslås at udskille en del af hæleribestemmelsen til en selvstændig bestemmelse om hvidvask, sådan at straffeloven fremover vil indeholde en bestemmelse om hvidvask. Den foreslåede hvidvaskbestemmelse tager sigte på hvidvask af penge, både når det direkte udbytte af førforbrydelsen er penge, og når et udbytte i andet end penge er blevet omsat til penge, som derefter hvidvaskes. Der er som udgangspunkt ikke tale om, at nye forhold kriminaliseres. I modsætning til den gældende hæleribestemmelse omfatter den foreslåede hvidvaskbestemmelse dog også handlinger, som gerningsmanden til førforbrydelsen selv foretager. I forhold til gerningsmanden til førforbrydelsen er forslaget således udtryk for en vis nykriminalisering.

 

Det foreslås endvidere at forhøje den øvre strafferamme for hvidvask af særligt grov beskaffenhed fra 6 år til 8 år for at sikre, at domstolene har råderum til at udmåle den nødvendigt hårde straf også i de allergroveste tilfælde af hvidvask.

 

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

www.retsinformation.dk/_GETDOC_/ACCN/201712L00147-regl