Nyhedsbrev af 22. juni 2018

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2018 og træder i kraft den 28. juni 2018.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Effektevalueringer af ”Aftale om god opførsel” og netværkssamråd

Justitsministeriet har d. 19. juni 2018 sendt to rapporter til Retsudvalget vedrørende resultaterne fra effektevalueringer af dels en kriminalitetsforebyggende indsats kaldet ”Aftale om god opførsel”, dels kommunernes anvendelse af netværkssamråd i sager, hvor unge er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet.

Læs rapporten "Aftale om god opførsel” her.

Læs rapporten om netværkssamråd her.

 

Andet

Høring over konkurslovens regler om konkurskarantæne

Justitsministeriet har den 22. juni 2018 udsendt en høring over konkurslovens regler om konkurskarantæne.

Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2014, og Justitsministeriet har i forbindelse med udformningen af reglerne lovet at gennemføre en evaluering af disse, når de har været i kraft i 5 år.

Ministeriet har på den baggrund anmodet om senest den 17. september 2018 at modtage eventuelle erfaringer mv. med reglerne om konkurskarantæne med henblik på at gennemføre evalueringen.

Justitsministeriets høringsbrev kan ses her.

 

Andet

Konkursrådet har den 12. juni 2018 afgivet sin udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning til konkurs.

Konkursrådet foreslår bl.a., at det ikke skal være muligt for skifteretten at opløse et selskab, uden at der udpeges en kurator eller en likvidator. Der vil dermed altid ske en undersøgelse af selskabets forhold

For at reducere antallet af selskaber, der skal tvangsopløses eller tages under konkursbehandling, foreslår Konkursrådet, at skifteretten får mulighed for at opløse et selskab, hvori der aldrig har været drift eller stiftet forpligtelser, uden at der udpeges en likvidator eller en kurator.

Justitsministeriet har sendt konkursrådets udtalelse i høring med frist for bemærkninger den 3. september 2018.

Konkursrådets udtalelse er tilgængelig her.