Nyhedsbreve 2018

 • Nyhedsbrev af 15. juni 2018

  Love

   

  Lov nr. 708 af 8. juni 2018 om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)

  Loven er offentliggjort...

 • Nyhedsbrev af 1. juni 2018

  Love

  Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse).

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 30. maj 2018.

  Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

  Med loven udsættes revisionen...

 • Nyhedsbrev af 25. maj 2018

  Love

  Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og lov nr. 503 af 25. maj 2018...

 • Nyhedsbrev af 18. maj 2018

  Lovforslag

  L 240: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 16. maj 2018.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det strafferetlige værn mod krænkelser af privatlivets fred...

 • Nyhedsbrev af 4. maj 2018

  Love

  Lov nr. 358 af 29. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

  Loven trådte i kraft den 1. maj 2018.

  Loven går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om...

 • Nyhedsbrev af 26. april 2018

  Lovforslag

  L 223: Forslag til lov om ændring af staffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer)

  Lovforslaget er fremsat den 25. april 2018....

 • Nyhedsbrev af 13. april 2018

  Love

  Lov nr. 257 af 10. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 11. april 2018.

  Loven træder i kraft den 15. april 2018.

  Med loven skærpes...

 • Nyhedsbrev af 6. april 2018

  Bekendtgørelse nr. 237 af 22. marts 2018 om ophævelse af bekendtgørelse om postlister i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Søfartsstyrelsen

   

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 24. marts 2018 og trådte i kraft den 1. april 2018.

  Bekendtgørelsen...

Pages