Nyhedsbreve 2018

 • Nyhedsbrev af 6. juli 2018

  Vejledning

   

  Vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018 om beregning af klagefrister

  Justitsministeriet har udstedt en ny vejledning om beregning af klagefrister. Vejledningen afspejler postaftalen af 3. maj 2016 og anvendelsen af digital forvaltning. Den indeholder retningslinjer for, hvornår...

 • Nyhedsbrev af 29. juni 2018

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 898 af 25. juni 2018 om ikrafttræden af § 1, nr. 1-3, i lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven (Udvidet...

 • Nyhedsbrev af 22. juni 2018

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 800 af 13. juni 2018 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2018 og træder i kraft den 28. juni 2018.

  ...

 • Nyhedsbrev af 15. juni 2018

  Love

   

  Lov nr. 708 af 8. juni 2018 om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)

  Loven er offentliggjort...

 • Nyhedsbrev af 1. juni 2018

  Love

  Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse).

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 30. maj 2018.

  Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

  Med loven udsættes revisionen...

 • Nyhedsbrev af 25. maj 2018

  Love

  Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og lov nr. 503 af 25. maj 2018...

 • Nyhedsbrev af 18. maj 2018

  Lovforslag

  L 240: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 16. maj 2018.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det strafferetlige værn mod krænkelser af privatlivets fred...

 • Nyhedsbrev af 4. maj 2018

  Love

  Lov nr. 358 af 29. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

  Loven trådte i kraft den 1. maj 2018.

  Loven går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om...

Pages