Nyhedsbrev af 7. juli 2017

Høring

Justitsministeriet har den 5. juli 2017 sendt udkast til Vejledning om lovkvalitet i høring med høringsfrist den 18. august 2017.

Vejledningen er tilgængelig her.

 

Justitsministeriet har i dag den 7. juli 2017 sendt udkast til forslag til databeskyttelsesloven i høring med høringsfrist den 22. august 2017.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på høringsportalen her.

 

Flagning

Ekstraordinær flagning på halv stang

Ved større alvorlige hændelser i udlandet kan der iværksættes ekstraordinær flagning på halv stang fra Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet samt Københavns Rådhus. Dette udgangspunkt gælder, medmindre der er tale om tilfælde af egentlig landesorg i Danmark. I sådanne tilfælde vil der kunne iværksættes ekstraordinær flagning på halv stang fra alle statslige bygninger og statsskibe.

Justitsministeriet vil kontakte de berørte myndigheder og interessenter, når der iværksættes ekstraordinær flagning på halv stang.

Læs mere om flagreglerne her.