Nyhedsbrev af 24. november 2017

Bekendtgørelser

 

Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. november 2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. november 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen fastsætter en grundtakst, som vederlag til offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager samt advokater, der er beskikket for forurettede i straffesager (bistandsadvokater) skal fastsættes på baggrund af.

 

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.