Nyhedsbrev af 17. november 2017

Lovforslag

L 91 Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk).

Lovforslaget er fremsat den 15. november 2017.

Lovforslaget indeholder forslag til en skærpelse af straffen for vidnetrusler og hærværk mod bl.a. overvågningskameraer i udsatte boligområder.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om skærpelse af straffen for vidnetrusler med en tredjedel i forhold til det gældende niveau.

Lovforslaget indeholder endvidere et forslag om at skærpe straffen for hærværk mod ting, der tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet, med halvdelen i forhold til den straf, som ville være blevet idømt efter de hidtidige regler.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1196 af 10. november 2017 for Færøerne af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 15. november 2017.

Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov nr. 223 af 7. juni 1952 om pas til danske statsborgere m.v., som er gældende for Færøerne med de ændringer, der følger af anordning nr. 324 af 26. april 1996, § 2 i lov nr. 551 af 24. juni 2005, anordning nr. 1391 af 12. december 2007 og anordning nr. 1130 af 16. oktober 2017.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Effektevaluering af ungesamråd

Justitsministeriet har d. 16. november 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende effekten af anvendelse af ungesamråd. Rapporten viser, at der i visse tilfælde kan være en lille kriminalpræventiv effekt af ordningen.

Rapporten er tilgængelig her: 

Effektevaluering af ungesamråd