Nyhedsbrev af 14. juli 2017

Cirkulæreskrivelse

Cirkulæreskrivelse nr. 9682 af 22. juni 2017 om Den Kriminalpræventive Pris 2018

Cirkulæreskrivelsen er udsendt til samtlige politikredse den 13. juli 2017 af Justitsministeriet.

Den Kriminalpræventive Pris, der er på 50.000 kr., har til formål generelt at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalsamfundet. I cirkulæreskrivelsen opfordres politikredsene til at indsende indstillinger til årets kriminalpræventive pris, ligesom de anmodes om at opfordre til, at der – eventuelt i samarbejde med politikredsen – afgives indstilling til prisen.

Fristen for at indsende indstillinger til næste års pris er den 1. november 2017.

Cirkulæreskrivelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 13. juli 2017 sendt udkast til forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer i høring med høringsfrist den 25. august 2017. Forslaget skal gennemføre dele af direktiv (EU) 2015/2302 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer mv. i dansk ret.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.

 

Rapport

Justitsministeriet har modtaget en rapport fra et ekspertudvalg, der har evalueret en forsøgsordning med offentliggørelse af lister over ind- og udgående post hos myndigheder.

Læs rapporten her.