Nyhedsbrev af 11. august 2017

Høring

Justitsministeriet har den 10. august 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.) i høring med høringsfrist den 7. september 2017.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen her.