Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev nr. 515 af 24. marts 2017

  Anordning

  Anordning nr. 250 af 20. marts 2017 om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

  Anordningen træder i kraft den 1. april 2017. Anordningen indebærer, at lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning træder i kraft for...

 • Nyhedsbrev nr. 514 af 17. marts 2017

  Lovforslag

  Lov 149: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, Bruxelles I-loven og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 15. marts 2017.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at gennemføre anbefalingerne...

 • Nyhedsbrev nr. 513 af 10. marts 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017 af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET).

  Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 10. marts 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf. lovbekendtgørelse nr. 1600 af 19. december 2014, med de ændringer,...

 • Nyhedsbrev nr. 512 af 3. marts 2017

  Love

  Lov nr. 203 af 28. februar 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.)

  Loven trådte i kraft den...

 • Nyhedsbrev nr. 511 af 24. februar 2017

  Lovforslag

  L 139: Forslag til lov om ændring af straffeloven og våbenloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v. og ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)

  Lovforslaget er fremsat den...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 510 af 17. februar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 10. februar 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) i høring med høringsfrist den 10. marts...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 509 af 10. februar 2017

  Love

  Lov nr. 148 af 7. februar 2017: Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

  Lovforslaget blev vedtaget den 2. februar 2017.

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 8. februar 2017.

  Loven træder i kraft...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 508 af 3. februar 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 99 af 26. januar 2017 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 28. januar 2017 og trådte i kraft den 1. februar 2017.

  Bekendtgørelsen har...

Pages