Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev af 23. juni 2017

  Love

  Lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 20. juni 2017.

  Loven trådte i kraft den 21. juni 2017.

  Med loven afskaffes kravet om...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev af 16. juni 2017

  Love

  Lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 9. juni 2017.

  Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

  Loven har sammen...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev af 24. maj 2017

  Love

  Lov nr. 494 af 22. maj 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 23. maj 2017.

  Loven træder i kraft den 24. maj 2017.

  Loven har...

 • Nyhedsbrev nr. 520 af 5. maj 2017

  Love

  Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

  Loven trådte i kraft den 30. april 2017.

   

  Lovforslaget er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af...

 • Nyhedsbrev nr. 519 af 28. april 2017

  Lovforslag

  L 190: Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

  Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

  Regeringen...

 • Nyhedsbrev nr. 518 af 12. april 2017

  Forskning

   

  Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2016 – med separate opgørelser for kommuner og politikredse.

  Justitsministeriet har d. 6. april 2017 sendt en rapport til Retsudvalget vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet. Rapporten, der er baseret på Rigspolitiets oplysninger...

 • Nyhedsbrev nr. 517 af 7. april 2017

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 305 af 31. marts 2017 om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen).

  Ændringerne af ordensbekendtgørelsen...

 • Nyhedsbrev nr. 516 af 31. marts 2017

  Lovforslag

  L 168: om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)

  Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2017.

  Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i...

Pages