Nyhedsbreve 2017

 • Nyhedsbrev af 22. december 2017

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1491 af 13. december 2017 af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 16. december 2017.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1242 af 11. november 2015,...

 • Nyhedsbrev af 15. december 2017

  Ny vejledning om lovkvalitet

  Justitsministeriet vejleder andre ministerier, når de udarbejder lovforslag. Nu offentliggør Justitsministeriet en ny vejledning om lovkvalitet. Vejledningen er tilgængelig på lovkvalitet.dk og i retsinformation.

  Vejledningen erstatter vejledningen om lovkvalitet fra marts 2005...

 • Nyhedsbrev af 8. december 2017

  Love

  Lov nr. 1402 af 5. december 2017 om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 6....

 • Nyhedsbrev af 1. december 2017

  Lovforslag

  L 111: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem).

  Lovforslaget er fremsat den 29. november 2017.

  Lovforslaget går ud på, at surrogatfængsling i sager om grov personfarlig kriminalitet ikke kan ske i sigtedes...

 • Nyhedsbrev af 24. november 2017

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. november 2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. november 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

  Bekendtgørelsen fastsætter en...

 • Nyhedsbrev af 17. november 2017

  Lovforslag

  L 91 Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk).

  Lovforslaget er fremsat den 15. november 2017.

  Lovforslaget indeholder forslag til en skærpelse af straffen for vidnetrusler og hærværk mod...

 • Nyhedsbrev af 3. november 2017

  Bekendtgørelse  

  Bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017 om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v.

  Med bekendtgørelse nr. 1159 af 26. oktober 2017, om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes...

 • Nyhedsbrev af 27. oktober 2017

  Lovforslag

  L 67 Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer og lov om vagtvirksomhed (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

  Lovforslaget er fremsat den 26. oktober 2017.

  Forslaget er en opfølgning på den politiske aftale om...

Pages