Nyhedsbreve 2013

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 380 af 20. december 2013

  Love

  Lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve

  Den 23. maj 2013 indgik regeringspartierne Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om indfødsret med Enhedslisten. Ved aftalen fastlægges de generelle retningslinjer for justitsministerens udarbejdelse af...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 379 af 13. december 2013

  Lovforslag

  L 96: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og konkursloven (Sagstilgangen til Højesteret m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 11. december 2013.

  Lovforslaget har til formål at skabe større sikkerhed for, at de sager,...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 378 af 6. december 2013

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v.

  Ny bekendtgørelse om pas m.v. træder i kraft den 1. december 2013. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v.

  Med bekendtgørelsen udmøntes...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 377 af 29. november 2013

  Lovforslag

  L 85: Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer).

  Lovforslaget er fremsat den 27. november 2013.

  Formålet med lovforslaget er navnlig at give kørelæreruddannelsen et kvalitetsløft og at indføre krav...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 376 af 22. november 2013

  Lovforslag

  L 76: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

  Lovforslaget er fremsat den 20. november 2013.

  Formålet med lovforslaget er at...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 375 af 15. november 2013

  Lovforslag

  L 74: Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde m.v. og indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser)

  Lovforslaget er fremsat den 14. november...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 374 af 8. november 2013

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1244 af 22. oktober 2013 om offentlig retshjælp ved advokater

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 2. november 2013 og træder i kraft den 1. januar 2014. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1085 af 22. november...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 373 af 1. november 2013

  Lovforslag

  L 53: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

  Lovforslaget er fremsat den 31. oktober 2013.

  Lovforslaget omfatter 1.109 personer og ca. 481 børn, som får indfødsret sammen med deres forældre.

  Lovforslaget er det første af i alt...

Pages