Nyhedsbreve 2012

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 337 af 21. december 2012

  Love

  Lov nr. 1224 af 18. december 2012 om indfødsrets meddelelse

  Lovforslaget er det første af i alt to lovforslag om indfødsrets meddelelse, der fremsættes i denne folketingssamling.

  Med lovforslagets vedtagelse har 1.146 udlændinge erhvervet dansk indfødsret ved...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 336 af 14. december 2012

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1138 af 30. november 2012 om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselsloven

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

  Bekendtgørelsen fastsætter de beløbsmæssige krav til forsikringsdækning ved skader forvoldt af motordrevne køretøjer for...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 335 af 7. december 2012

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1125 af 27. november 2012 om regulering af beløb i henhold til arveloven

  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013.

  Bekendtgørelsen fastsætter det i arvelovens § 5, stk. 2, nævnte beløb til 1.150.000 kr....

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 334 af 30. november 2012

  Lovforslag nr. L 88

  Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne).

  Lovforslaget er fremsat den 28. november 2012.

  Med...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 333 af 23. november 2012

  Betænkning

  Justitsministeriet har den 21. november 2012 sendt Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser i høring med høringsfrist den 19. december 2012.

  Betænkningen, høringsbrevet samt høringslisten er tilgængelig her.

   

  Udtalelse

  Justitsministeriet har den 16. november...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 332 af 16. november 2012

  Lovforslag

  Lovforslag nr. L 62

  Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 14. november 2012.

  Formålet med lovforslaget er at øge sikkerheden for mekanikere og...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 331 af 8. november 2012

  Lovforslag

  L 56: Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Ændring af retskredsene i Grønland m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 7. november 2012.

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre en ændring af den grønlandske retskredsstruktur, så...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 330 af 7. november 2012

  Lovforslag

  L 47: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven, markedsføringsloven og lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud)

  Lovforslaget er fremsat den 1. november 2012....

Pages