Nyhedsbreve 2010

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 254 af 22. december 2010

  Love

  Lov nr. 1549 af 21. december 2010 om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Skærpede straffe for hæleri og etablering af tæt samarbejde om udveksling af oplysninger mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet i forbindelse med dømtes...
 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 253 af 17. december 2010

  Lovforslag

  L 101: Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 15. december 2010.

  Lovforslaget...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 252 af 10. december 2010

  Lovforslag

  L 90: Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

  Lovforslaget er fremsat den 8. december 2010.

  Formålet med lovforslaget, der bygger på Offentlighedskommissionen betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, er at erstatte den gældende lov om offentlighed i...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 251 af 3. december 2010

  Lovforslag

  L 85: Forslag til lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis og om længerevarende ferieprodukter m.v.

  Lovforslaget er fremsat den 30. november 2010.

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 250 af 26. november 2010

  Lovforslag

  L 83: Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 24. november 2010.

  Formålet med lovforslaget er at revidere reglerne i dødsboskifteloven i lyset af erfaringerne...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 249 af 19. november 2010

  Bekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 1253 af 10. november 2010 om ændring af bekendtgørelse om kørekort

  Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. november 2010. Bekendtgørelsen indeholder for det første en forlængelse af fristen på 14 dage til 3 måneder for...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 248 af 12. november 2010

  Lovforslag

  L 54: Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Sporing af skjult udbytte og andre aktiver, forældelse af konfiskationskrav, hemmelig beslaglæggelse m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 10. november 2010.

  Hovedformålet med lovforslaget er at forbedre...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 247 af 5. november 2010

  Lovbekendtgørelse

  Bekendtgørelse nr. 1235 af 26. oktober 2010 af straffeloven

  Lovbekendtgørelsen er bekendtgjort i Lovtidende den 5. november 2010.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober 2009, med de ændringer, der følger af § 1...

Pages