Nyhedsbreve 2009

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 209 af 22. december 2009

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1341 af 16. december 2009 om ikrafttræden af § 1, nr. 5, i lov om ændring af dyreværnsloven

  Med denne bekendtgørelse sættes § 1, nr. 5, i lov nr. 499 af 12. juni 2009 om...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 208 af 18. december 2009

  Lovforslag

  L 90: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af oplysninger om dna-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer).

  Lovforslaget er fremsat den 16. december 2009. 

  Formålet med lovforslaget er...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 207 af 11. december 2009

  Lovforslag

  L 88: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 9. december 2009

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 206 af 4. december 2009

  Lovforslag

  L 84: Forslag til lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

  Lovforslaget er fremsat den 2. december 2009. 

  Formålet med lovforslaget er at gennemføre en samlet regulering, der er særlig rettet mod malkekvægs velfærd. Lovforslaget...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 205 af 27. november 2009

  Høringer

  Justitsministeriet har den 20. november 2009 sendt udkast til bekendtgørelse for Grønland om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler,

  der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven),...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 204 af 13. november 2009

  Lovbekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober 2009 af straffeloven

  Lovbekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 6. november 2009.

  Lovbekendtgørelsen sammenskriver straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 6. november 2008, med de ændringer, der følger af § 7...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 201 af 23. oktober 2009

  Bekendtgørelser

  Bekendtgørelse nr. 980 af 25. september 2009 om ikrafttræden af reglerne om videokommunikation

  Bekendtgørelsen sætter bestemmelserne om videokommunikation ved fristforlængelser, som blev indføjet i retsplejeloven ved lov nr. 493 af 12. juni 2009 om ændring af retsplejeloven...

 • Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 200 af 9. oktober 2009

  Lovforslag

  L 27: Lovforslag om Den Europæiske Politienhed (Europol)

  Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2009.

  Formålet med loven er i dansk ret at gennemføre rådsafgørelsen om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol).

  Rådsafgørelsen, der træder i kraft...

Pages