Pressemeddelelser

 • Nye regler styrker beskyttelsen af persondata i Europa

  En ny betænkning beskriver nu, hvordan nye regler fra EU om databeskyttelse kommer til at påvirke dansk lovgivning. De danske persondataregler vil i høj grad fortsætte som i dag, men fremover vil offentlige myndigheder bl.a. skulle ansætte en databeskyttelsesrådgiver, og hvis der sker brud på...
 • Advokatundersøgelse i Divine-sagen er færdig

  Justitsministeriet har modtaget advokatundersøgelsen i sagen om visse myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. Myndighederne begik ikke magtfordrejning og afgav heller ikke urigtige, vildledende...
 • Slut med indbetaling af kontanter til indsatte i fængslerne

  Indbetaling af kontante beløb til indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal begrænses mest muligt. Med et forbud mod kontantindbetalinger i de lukkede fængsler bliver det lettere at følge pengestrømmene ind og ud af fængslerne.
 • Ny forskning om etnicitet og voldtægt

  Med fokus på etnicitet kaster en ny rapport lys over voldtægtsforbrydere og de situationer, der er gået forud for en voldtægt. Rapporten peger blandt andet på, at der er større uenighed mellem offer og gerningsmand om forløbet frem mod en voldtægt, når gerningsmanden er ikke-vestlig indvandrer...

Nyhedsbreve

 • Justitsministeriets nyhedsbrev af 24. maj 2017

  Love

  Lov nr. 494 af 22. maj 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben m.v.)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 23. maj 2017.

  Loven træder i kraft den 24. maj 2017.

  Loven har...

 • Nyhedsbrev nr. 520 af 5. maj 2017

  Love

  Lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

  Loven trådte i kraft den 30. april 2017.

   

  Lovforslaget er en gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/680/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af...

 • Nyhedsbrev nr. 519 af 28. april 2017

  Lovforslag

  L 190: Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).

  Lovforslaget er fremsat den 26. april 2017.

  Regeringen...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...