Pressekontakt

 • Emil Melchior

  Kommunikationschef
 • Jakob Kronborg

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 50 85 21 72
 • Daniel Durst-Andersen

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 20 90 68 38

Pressemeddelelser

 • Enigt Folketing sikrer tryggere forhold for vidner

  Fra den 1. juli 2018 kan vidner se frem til styrkede og mere trygge forhold, når de skal afgive forklaring i forbindelse med en retssag. Det sker, efter et enigt Folketing i dag har vedtaget en række af initiativerne fra justitsministerens vidnepakke.
 • Bedre beskyttelse når privatlivet krænkes i medierne

  Historier og beskyldninger kan med internettet i dag spredes hurtigt og bredt, og det skal ikke kunne betale sig for medierne at krænke nogens ære eller privatlivets fred. Det er baggrunden for, at regeringen ønsker en markant forhøjelse af bødeniveauet for at krænke andres privatliv i pressen...
 • PET’s historiske arkivmateriale skal hurtigt overføres til Rigsarkivet

  Justitsministeriet har i dag oversendt en orientering fra PET til Folketingets Retsudvalg om regler og praksis for håndtering af det materiale, som skal bevares for eftertiden. Justitsministeren vil nu bede PET sikre, at PET’s resterende fysiske arkivmateriale bliver overført hurtigst muligt til...
 • Ny rigsadvokat

  Regeringen har i dag besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at statsadvokat i Viborg Jan Reckendorff udnævnes til rigsadvokat med virkning fra den 1. juni 2018.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev af 18. maj 2018

  Lovforslag

  L 240: Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)

  Lovforslaget er fremsat den 16. maj 2018.

  Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det strafferetlige værn mod krænkelser af privatlivets fred...

 • Nyhedsbrev af 4. maj 2018

  Love

  Lov nr. 358 af 29. april 2018 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

  Loven trådte i kraft den 1. maj 2018.

  Loven går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om...

 • Nyhedsbrev af 26. april 2018

  Lovforslag

  L 223: Forslag til lov om ændring af staffeloven (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer)

  Lovforslaget er fremsat den 25. april 2018....

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...