Pressekontakt

 • Emil Melchior

  Kommunikationschef
 • Anne Katrine Restrup

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 20 60 33 52

Pressemeddelelser

 • Personer i utrygge lejre skal kunne forbydes ophold i kommunen

  Mænd og kvinder, der etablerer eller opholder sig i utrygge lejre i det offentlige rum, skal fremover kunne få forbud mod at opholde sig i kommunen. Det foreslår justitsminister Søren Pape Poulsen, som nu har sendt et nyt lovforslag i høring, der giver mulighed for, at politiet allerede ved første...
 • Unge sigtet for grov vold skal ikke kunne varetægtsfængsles i hjemmet

  Unge mennesker, der er sigtet for grov personfarlig kriminalitet som f.eks. grov vold eller overfald, skal ikke kunne varetægtsfængsles i deres eget hjem, mens de venter på dom. Med et nyt lovforslag vil justitsminister Søren Pape Poulsen derfor ændre reglerne, så der lukkes ned for den mulighed.
 • Ny forskning om anmeldelser af seksuelle overgreb

  Selvbebrejdelse og usikkerhed er blandt de hyppigste årsager til, at ofre ikke anmelder seksuelle overgreb. De fleste af de ofre, som anmelder overgrebet til politiet, er samlet set tilfredse med politiets håndtering, men der er fortsat aspekter ved anmeldelsessituationen, hvor politiet bør styrke...

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev af 20. oktober 2017

  Bekendtgørelse  

  Bekendtgørelse nr. 1134 af 13. oktober 2017 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview

  Bekendtgørelse nr. 823 af 26. juni 2013 om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt...

 • Nyhedsbrev af 6. oktober 2017

  Lovforslag

  L 31: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager...

 • Nyhedsbrev af 29. september 2017

  Høring

   

  Justitsministeriet har den 22. september 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. i høring med høringsfrist den 20. oktober 2017.

   

  Et udkast til...

Aktuelle temaer

 • Meld en regel

  Meld en regel er et initiativ fra regeringen, der ønsker en åben og inddragende proces, hvor borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at melde...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...