Pressemeddelelser

 • Flagning i anledning af statsbesøg

  Flagning den 24.-26. januar 2017 i anledning af Islands præsident Hans Excellence Guðni Thorlacius Jóhannesson og fru Eliza Jean Reids statsbesøg i Danmark.
 • Ny lov giver kommuner mulighed for at lukke rockerborge

  Ny rockerborgslov er på vej. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil give kommunerne mulighed for at forbyde, at en ejendom bruges til rockerborg, hvis rockerborgen fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.
 • Regeringen vil begrænse udvisningsdømtes tilbud i fængslerne

  Når udvisningsdømte udlændinge har afsonet deres straf i Danmark, skal de sendes ud af landet. Der er af den grund ikke behov for at anvende ressourcer i fængslerne på resocialiserende tiltag, som retter sig mod at skabe en tilværelse i det danske samfund efter løsladelsen.
 • Folketinget skærper straffen for vold og chikane mod offentligt ansatte

  Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i...

Nyhedsbreve

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 506 af 20. januar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 16. januar 2017 sendt betænkning nr. 1562/2016 om indsatsen over for rockerborge mv. i høring med høringsfrist den 10. februar 2017.

  Betænkningen, høringsbrev og høringsliste er tilgængelig på Høringsportalen.

   

  Forskelligt

  Invitation til stormøder...
 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 505 af 13. januar 2017

  Høring

  Justitsministeriet har den 11. januar 2017 sendt udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Bekæmpelse af udbredelse af terrorpropaganda, blokering af hjemmesider, stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v.) i høring med...

 • Justitsministeriets nyhedsbrev nr. 504 af 6. januar 2017

  Love

  Lov nr. 1721 af 27. december 2016 om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for...

Aktuelle temaer

 • Læs forskningsrapporter

  Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...