Pressekontakt

  • Emil Melchior

    Kommunikationschef
  • Jakob Kronborg (weekendvagt)

    Presse- og kommunikationsrådgiver
    Mobil: 50 85 21 72

Pressemeddelelser

Nyhedsbreve

  • Nyhedsbrev af 16. februar 2018

    Høring

    Justitsministeriet har den 9. februar 2018 sendt udkast til forslag til lov omændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge...

  • Nyhedsbrev af 9. februar 2018

    Lovforslag

    L 142: Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

    Lovforslaget er fremsat den 7. februar 2018.

    Lovforslaget går ud på at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 245 (om grov vold), §...

  • Nyhedsbrev af 2. februar 2018

    Høring

    Justitsministeriet har den 23. janaur 2018 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Mærkning og registrering af skydevåben m.v.) i høring med høringsfrist den 20. februar 2018.

    Udkast til lovforslag, høringsbrev og høringsliste...

Aktuelle temaer

  • Læs forskningsrapporter

    Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret. Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den...
  • sagsmapper

    Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

    Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...