Pressekontakt

 • Emil Melchior

  Kommunikationschef
 • Jakob Kronborg

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 50 85 21 72
 • Daniel Durst-Andersen

  Presse- og kommunikationsrådgiver
  Mobil: 20 90 68 38

Pressemeddelelser

 • Ytringsfrihedskommissionen nedsættes

  Regeringen ønsker at værne om ytringsfriheden. Derfor nedsætter regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. Kommissoriet og kommissionens sammensætning er nu på plads, og arbejdet kan gå i gang.
 • Nu kan bandekriminelle forbydes ophold i kommunen

  Et stort flertal i Folketinget har i dag stemt for justitsminister Søren Pape Poulsens lovforslag, som skal forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til de områder, hvor de har begået kriminalitet, og hvor deres gruppe hører til. De nye regler træder i kraft i begyndelse af december.
 • Ny politisk aftale om en moderne og stærk kriminalforsorg

  Med en ny flerårsaftale tilfører regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet over 600 mio. kr. til kriminalforsorgen. Den nye aftale sætter særligt fokus på styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte i fængslerne – bl.a. gennem en stærkere indsats mod banderne, en målretning af...
 • Ny vidnepakke skal styrke trygheden for vidner

  Justitsminister Søren Pape Poulsen vil med en ny vidnepakke forbedre forholdene for vidner. Pakken indeholder ti initiativer, der blandt andet skal sikre bedre vejledning, vidnebeskyttelse samt sikre, at f.eks. bandemedlemmer nægtes adgang til retssalen.
 • Politibetjente kan få udbetalt overarbejde

  Rigspolitiet har besluttet, at politibetjente kan få udbetalt afspadseringstimer. Politiet vil derfor i løbet af november og december starte en landsdækkende udbetaling af overarbejde til de betjente, der ønsker det.

Nyhedsbreve

 • Nyhedsbrev af 8. december 2017

  Love

  Lov nr. 1402 af 5. december 2017 om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

  Loven er offentliggjort i Lovtidende den 6....

 • Nyhedsbrev af 1. december 2017

  Lovforslag

  L 111: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af surrogatfængsling i eget hjem).

  Lovforslaget er fremsat den 29. november 2017.

  Lovforslaget går ud på, at surrogatfængsling i sager om grov personfarlig kriminalitet ikke kan ske i sigtedes...

 • Nyhedsbrev af 24. november 2017

  Bekendtgørelser

   

  Bekendtgørelse nr. 1206 af 15. november 2017 om takster for vederlag til offentlige forsvarere, visse beskikkede advokater m.v.

  Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 21. november 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018.

  Bekendtgørelsen fastsætter en...

Aktuelle temaer

 • Meld en regel

  Meld en regel er et initiativ fra regeringen, der ønsker en åben og inddragende proces, hvor borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at melde...
 • sagsmapper

  Abonner på Justitsministeriets nyhedsbrev

  Justitsministeriets nyhedsbrev udsendes hver fredag, og her får du et overblik over ugens lovforslag, betænkninger, cirkulærer, høringer, forskningsrapporter mv. fra Justitsministeriet. Følg med i fagstoffet...