Udvalget om indsatsen over for rockerborge

Udvalget om indsatsen over for rockerborge blev nedsat i december 2014.

Udvalget skal kortlægge de praktiske problemer med rockerborge og beskrive de gældende regler, der er relevante i forhold til myndighedsindsatsen over for rockerborge.

Udvalget skal endvidere komme med forslag til, hvordan indsatsen over for rockerborge kan styrkes.

I den forbindelse skal udvalget bl.a. overveje, om det er muligt at ændre lovgivningen, så myndighederne får øget adgang til at gribe ind over for rockerborge, bl.a. ved en udvidet adgang til at kunne forbyde ophold i en rockerborg.

Udvalget skal desuden overveje mulighederne for at iværksætte yderligere administrative tiltag på området, bl.a. med hensyn til at styrke den koordinerede og sammenhængende myndighedsindsats over for rockerborge.

Udvalgets sammensætning:

- Landsdommer Ole Græsbøll Olesen
- Borgmester i Kolding Jørn Pedersen
- Borgmester i Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg
- Professor, dr. jur. Peter Pagh
- Professor, dr. jur. Søren Højgaard Mørup
- Kontorchef i Justitsministeriet Carsten Madsen
- Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Christina Berlin Hovmand
- Vicestatsadvokat Jeanie Sølager Bigler
- Juridisk chefkonsulent ved Københavns Politi Ditte Yde Amsnæs
- Advokat Bjarne Becher Jensen
- Formand for Grundejeren.dk Birgit Philipp
- Kontorchef i KL Tina Wahl
- Chefkonsulent i KL Eske Groes

Læs udvalgets kommissorium her.