Retsplejerådet

Retsplejerådet blev nedsat den 19. december 1961 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i retsplejeloven med henblik på en reformering af denne lovgivning.

Rådet virker endvidere som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til retsplejebestemmelser i særlovgivningen og i internationale overenskomster samt vedrørende de principielle spørgsmål om fastsættelsen af administrative bestemmelser af retsplejemæssig betydning.

Læs Retsplejerådets kommissorium (pdf).

 

Retsplejerådets medlemmer

 • Højesteretsdommer Lars Hjortnæs (formand)
 • Advokat Karen Dyekjær
 • Landsdommer Ole Græsbøll Olesen
 • Advokat Jens Rostock-Jensen
 • Professor, ph.d. Lasse Højlund Christensen
 • Kontorchef i Justitsministeriet Lars Solskov Lind
 • Dommerfuldmægtig Stine Fink Hansen
 • Juridisk chef i Domstolsstyrelsen Laila Lindemark
 • Landsdommer Michael Kistrup
 • Retspræsident Henrik Linde
 • Professor, dr.jur. Eva Smith
 • Professor, dr.jur. Erik Werlauff
   
 • Politidirektør Kim Christiansen
 • Statsadvokat Jens Røn

 

Kontakt

Justitsministeriet, Procesretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: [email protected]