Rådet for Grønlands Retsvæsen

Rådet for Grønlands Retsvæsen er nedsat i medfør af den grønlandske retsplejelov (lov nr. 305 af 30. april 2008).

Rådet har til formål at varetage koordinationen mellem Grønlands Selvstyre og rigsmyndighederne om kriminal- og retsplejelovgivningen, herunder udvikle det lovgivningsmæssige grundlag herfor, iværksætte forskning i forbindelse hermed samt følge de enkelte retsmyndigheders funktion og uddannelsesbehov.

Der er fastsat nærmere regler for rådets virksomhed i forretningsorden for Rådet for Grønlands Retsvæsen, som kan læses her.

 

Rådets sammensætning

Formand:

 • Højesteretsdommer Jens Kruse Mikkelsen

 

”Fødte” medlemmer:

 • Landsdommeren i Grønland (pt. Søren Søndergård Hansen)
 • Dommeren ved Retten i Grønland (pt. Kirsten Thomassen) 
 • Politimesteren i Grønland (pt. Bjørn Tegner Bay)
 • Lederen af Kriminalforsorgen i Grønland (pt. Naaja H. Nathanielsen)

 

Yderligere medlemmer:

 • Departementschef Barbara Bertelsen som repræsentant for Justitsministeriet
 • Departementschef Julie Præst Wilche som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Direktør Charlotte Münter som repræsentant for Domstolsstyrelsen
 • Direktør Thorkild Fogde som repræsentant for Kriminalforsorgen
 • Seniorrådgiver Kent Fridberg som repræsentant for Grønlands Selvstyre
 • Administrerende kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch som repræsentant for Kredsdommerforeningen
 • Advokat Rebekka Bisgaard som repræsentant for Advokatrådet
 • Cand. jur. Thomas Wiemann som repræsentant for Forsvarerforeningen i Grønland
 • Juridisk specialkonsulent Inger Larsen som repræsentant for Kanukoka (de grønlandske kommuners landsforening)
 • Dr.jur. Britta Kyvsgaard (universitetslærermedlem)

 

Kontakt

Justitsministeriet, Nordatlantenheden, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: [email protected]