Konkursrådet

Konkursrådet blev nedsat den 12. januar 2001 som stående udvalg og afgiver efter Justitsministeriets anmodning indstilling om ændringer i konkursloven med henblik på reform af denne lovgivning.

Konkursrådet virker endvidere som rådgivende organ for Justitsministeriet med hensyn til insolvensretlige bestemmelser i særlovgivningen og i internationale regler og med hensyn til principielle spørgsmål om fastsættelse af administrative bestemmelser vedrørende insolvensbehandling mv.

Endelig afgiver Konkursrådet indstilling om behov og muligheder for i forbindelse med insolvensbehandling at styrke bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet, herunder ved et forbedret samarbejde mellem de involverede offentlige myndigheder og anklagemyndigheden samt i forbindelse med boer, der i dag sluttes uden skiftebehandling.

Kommissorier:

Lønprivilegiet i konkurslovens § 95 og lønmodtageres retsstilling under insolvensbehandling i almindelighed (pdf)

Bedre muligheder for påbegyndelse af ny virksomhed efter konkurs (pdf)

Konkurslovens § 12 e (pdf)

 

Rådets sammensætning

 • Professor, dr. jur. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Københavns Universitet (formand)
 • Professor, ph.d. Kim Sommer Jensen, Aarhus Universitet
 • Advokat Knud K. Damsgaard, Advokatrådet
 • Advokat Nete Weber, Danske Advokater
 • Dommer Torben Kuld Hansen, Den Danske Dommerforening
 • Retsassessor Bente Højmose Thrane, Dommerfuldmægtigforeningen
 • Statsautoriseret revisor Jens Baes, FSR - danske revisorer
 • Kontorchef Rikke Camilla Christensen, Skatteministeriet
 • Statsadvokat Morten Niels Jakobsen, Rigsadvokaten
 • Kontorchef Sidsel Nordengaard, Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Kontorchef Mette Kjølby Miller-Harris, Justitsministeriet

Udtalelse fra Konkursrådet d. 13. juni 2018
 

Kontakt

Justitsministeriet, Insolvensretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, [email protected]