Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om meddelelse af anden- og tredjeinstansbevilling i civile sager og straffesager.

Bevillingsmæssigt og administrativt hører Procesbevillingsnævnet under Domstolsstyrelsen.

Læs mere på Domsstolsstyrelsens hjemmeside.