Erstatningsnævnet

Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet).

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand, der skal være landsdommer, og 2 andre medlemmer, hvoraf det ene udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet efter indstilling fra Advokatrådet. Nævnets medlemmer udpeges for en periode på 4 år ad gangen. Nævnet bistås endvidere af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Læs mere på Civilstyrelsens hjemmeside.