Love

Folketinget

Justitsministeren er ansvarlig for et stort lovområde og er derfor også en flittig gæst i Folketinget. Typisk fremsætter justitsministeren mere end 30 lovforslag per folketingssamling. Justitsministeren modtager også mange spørgsmål fra folketingsmedlemmerne – de såkaldte § 20 spørgsmål - og fra Folketingets forskellige udvalg, herunder navnligt Folketingets Retsudvalg og Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Retsinformation finder du en liste over love og lovbekendtgørelser på Justitsministeriets område.

I menupunktet herunder kan du desuden se justitsministerens lovprogram.