Departementet

Logo

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører også fondslovgivningen og registerlovgivningen.

Læs Justitsministeriets departements finansielle regnskab for 2015.

 

Departementschef i Justitsministeriet er Barbara Bertelsen.

Justitsministeriet er opdelt i fire afdelinger. Styrings- og RessourceafdelingenCivilafdelingen, Lovafdelingen og Politi- og Strafferetsafdelingen.

Se organisationsdiagram her.

Under departementschefen hører desuden Minister- og Ledelsessekretariatet og Kommunikation.

 

Minister- og Ledelsessekretariatet

Kontorchef Pelle Pape

Stabsfunktion for ministeren, departementschefen og direktionen:

  • Kalenderføring, styring af sagsgangen til og fra minister og departementschef samt transport.
  • Indhentning, koordination og rådgivning om udarbejdelsen af bidrag til den løbende minister- og direktionsbetjening, herunder tovholder for justitsministerens politiske prioriteringer.
  • Koordination og opfølgning på tværgående processer i forhold til bl.a. Folketinget og regeringen samt det nordiske samarbejde.

 

Kommunikation

Kommunikationschef Emil Melchior

Understøtter ministeren og departementet i arbejdet med god og målrettet kommunikation:

  •  Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation.
  •  Kommunikations- og presserådgivning.
  •  Hjemmeside, sociale medier og intranet.