Ministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi- og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg. Under ministeriet hører endvidere fondslovgivningen og registerlovgivningen.

Under dette punkt kan du blandt andet læse mere om Justitsministeriets organisation og Justitsvæsenet.

Du finder desuden Justitsministeriets personalepolitik, trivselspolitik og visioner og målsætninger.

 

Adresse

Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, telefon 72 26 84 00, telefax 33 93 35 10, e-mail: [email protected]

Læs mere om, hvordan du kan kontakte ministeriet.
 

Telefon- og åbningstider

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00 (i juli måned er telefontiden kl. 9.00 - 15.00).

Fredag kl. 9.00 - 15.00.

 

EAN.NR: 5798000065987
CVR nr.: 22507915