Seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre får nu en mere retfærdig behandling

Debatindlæg af justitsminister Søren Pape Poulsen bragt i Midtjyllands Avis den 9. februar 2018

 

Seksuelt misbrugte børn og voldtægtsofre får nu en mere retfærdig behandling

I går var en af de helt særlige dage at være landets justitsminister. Vi vedtog nemlig et af de forslag, som jeg er mest stolt af at stå bag. Et forslag, som skal være med til at give ofre for seksuelt misbrug en bedre og mere retfærdig behandling.

Alle partier stemte i går for regeringens forslag om at fjerne forældelsesfristen i misbrugssager og øge tortgodtgørelsen i alle sager om seksuelle krænkelser.

Loven træder i kraft den 1. april 2018, og jeg er sikker på, at den kommer til at gøre en forskel for de ofre, som grundet de forældelsesfrister, der har været i disse sager, har været afskåret fra at opnå retfærdighed.

Sker det utilgivelige, at børn udsættes for svigt, har vi som samfund en helt særlig forpligtelse. Seksuelle overgreb mod børn er en grusom forbrydelse, der sætter dybe spor i barnets fremtidige liv.

Derfor har vi som samfund pligt til at tage ordentlig hånd om de borgere, der har været offer for en forbrydelse. Vi skal sikre, at de oplever at få retfærdighed.

Med lovforslaget har vi nu sikret, at sager om gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn ikke længere kan blive forældet. Forslaget betyder også, at forældelsesfristerne bliver ophævet i sager om krav på erstatning og godtgørelse mod myndigheder, der har svigtet i sager, hvor et barn har været udsat for overgreb.

Tidligere var det et krav, at man skulle anmelde sager om voldtægt og seksuelt misbrug af børn inden for 72 timer for at få offererstatning fra staten. Denne regel bliver nu også ophævet, og niveauerne for tortgodtgørelse i alle sager om seksuelle krænkelser forhøjes. Det skylder vi ofrene for disse modbydelige forbrydelser.

For seksuelle overgreb og særligt overgreb mod børn er en utilgivelig forbrydelse, som kan efterlade ofret med evige ar på sjælen. Derfor er jeg glad for, at et enigt Folketinget bakker op om en markant forbedring for ofrene, så de nu kan få bedre adgang til erstatning og godtgørelse og en mere retfærdig behandling.