Sagsbehandlingstiderne i straffesager skal ned

Debatindlæg af justitsminister Søren Pape Poulsen bragt i Midtjyllands Avis den 31. januar 2018

 

Våbenbesiddelse, vold og voldtægt er alvorlige forbrydelser, der kan gøre stor skade og efterlade ofrene med både fysiske og psykiske mén for livet. Det er derfor en nødvendighed, at vi sikrer, at straffesagerne mod de potentielle gerningsmænd hurtigst muligt kommer gennem retssystemet. På den måde kan offeret opnå en form for retfærdighed og komme videre med sit liv.

Fakta er dog, at sagsbehandlingstiden for straffesagerne i alt for mange år har trukket alt for langt ud. I 2016 tog det i gennemsnit over 300 dage fra en sag blev anmeldt hos politiet, til en dømt gerningsmand startede med at afsone sin straf.

Det er kort sagt uacceptabelt. Lange sagsbehandlingstider er en stor udfordring for retssystemet. Det er ikke fair over for ofrene, og det er samtidig et problem for tilliden til retssystemet og for befolkningens retsfølelse.

Derfor præsenterede jeg for nyligt et udspil med otte nye initiativer, som skal sørge for, at straffesagerne kommer hurtigere igennem retssystemet. Blandt andet skal vi have gjort op med, at forsvarsadvokaternes travle kalendere forsinker sager. Det er alt for ofte er tilfældet i dag. Tal fra Domstolsstyrelsen viser nemlig, at forsvarsadvokaterne de seneste år har været den væsentligste årsag til, at de politisk fastsatte målsætninger for sagsbehandlingstiden i volds-og voldtægtssager ikke overholdes ved retterne.

Derudover skal sigtede, der ikke møder op i retten, selv betale omkostningerne ved, at retsmødet udsættes.

Og politiet skal i højere grad sørge for, at sigtede møder op i retten, så de kan blive stillet til ansvar for deres handlinger. Samtidig vil de kommende år byde på en række yderligere tiltag, som for eksempel digitalisering og mere effektive arbejdsgange i retssystemet. Rammerne skal ændres, så der hurtigere afsiges dom og kriminelle hurtigere får deres straf.

Hvor lang tid skal vi ned med sagsbehandlingstiden? Det er vanskeligt at sætte præcise tal på. Men én ting er sikkert: Vi skal se en betydelig forbedring for de alvorlige sager om vold, voldtægt og våben.

Det skylder vi ofrene, og det skylder vi retssamfundet i sin helhed.