Nej, vi straffer ikke 10-årige

Bragt i Jyllandsposten d. 6. juli 2018

I fredags kunne jeg sammen med et bredt flertal endelig præsentere en samlet aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen indeholder 24 initiativer og er en meget vigtig og afgørende aftale for børn og unge på kanten og for et fremtidigt trygt Danmark.

Efterfølgende har enkelte politikere fra oppositionen og aktører på området været fremme med påstanden om, at vi med aftalen vil straffe børn ned til 10 år og de facto nedsætte den kriminelle lavalder. Jeg vil derfor gerne gøre det meget klart for alle, så der ikke opstår unødig forvirring:

Den kriminelle lavalder er 15 år. Og det vil den blive ved med at være. Vi vil ikke sende børn i fængsel.

Det, vi i stedet får med aftalen, er en ny og helhedsorienteret indsats, der skal bringe børn og unge ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet. For når børn og unge begår kriminalitet, kan det være starten på en kriminel løbebane, som kan ende med omfattende og alvorlig kriminalitet. Det må ikke ske. Der findes desværre eksempler på børn helt ned til 10 år, som begår grove overfald eller voldtægter. Disse børn har ligesom en ung på 13 år eller 16 år brug for en fast og omsorgsfuld hånd, der viser dem vejen til en kriminalitetsfri tilværelse. Og det vil vi give dem.

Aftalen skal derfor sikre, at der sættes mere konsekvent og tidligt ind over for ungdomskriminalitet. Der etableres et Ungdomskriminalitetsnævn, der kan fastsætte en straksreaktion og et skræddersyet forbedringsforløb for unge, der begår alvorlig kriminalitet. Der er tale om en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats, hvor der inddrages fagfolk og ressourcepersoner, som f.eks. skolelærere eller fodboldtrænere. Formålet er ikke at straffe, men at sikre, at barnet eller den unge fremover kan leve et kriminalitetsfrit liv.

Straksreaktionen vil være af opdragende og så vidt muligt genoprettende karakter, som f.eks. at den unge skal rydde op efter hærværk. Den skal gennemføres hurtigt efter Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse og dermed hurtigt markere, at barnet eller den unge har overskredet grænsen for acceptabel adfærd. Forbedringsforløbet skal hjælpe barnet eller den unge med at komme på ret kurs. Der vil være tæt opfølgning fra både kommunen og ungekriminalforsorgen, så det sikres, at barnet eller den unge trives og udvikler sig positivt.

Det er korrekt, at et forbedringsforløb kan indebære, at et barn eller en ung ned til 10 år vil kunne tvangsmæssigt anbringes på en sikret døgninstitution, hvis det er nødvendigt for at sikre, at de får den rette og nødvendige hjælp. Det kan de også i dag, og reformen ændrer ikke på reglerne herfor.

Reformen vil i endnu højere grad end i dag forpligte børn og unge, deres forældre og kommunerne til at løse barnet eller den unges problemer. Ingen skal længere tabes på gulvet.

En helt anden og mindst lige så vigtig del af aftalen er, at vi styrker og løfter den tidlige forebyggende indsats over for alle børn og unge med en ny fælles ramme for det brede SSP-samarbejde i hele landet. Der oprettes endvidere en ny uddannelse i kriminalitetsforebyggelse for alle SSP-konsulenter med fokus på bandernes rekruttering af børn og unge. Herudover oprettes der særlige forebyggelsesenheder i alle landets politikredse. Det skal alt sammen medvirke til, at børn og unge slet ikke ender i en kriminel løbebane.

Så nej, vi straffer ikke 10-årige. Vi forpligter de ansvarlige myndigheder til at gribe tidligere og mærkbart ind og vise børn og unge vejen væk fra kriminalitet og tilbage i fællesskabet.