Ansøgningsprocedure fuldmægtigstillinger

Her på siden kan du få gode råd til, hvad en ansøgning til Justitsministeriets område skal indeholde samt læse, hvordan vores ansøgningsprocedure forløber.
 

Centrale halvårlige ansættelsesrunder
For at sikre den bedst mulige rekruttering ansætter Justitsministeriet fuldmægtige til hele området ved centrale halvårlige ansættelsesrunder. Der er normalt ansøgningsfrister i februar og september, og opslagene bliver offentliggjort mindst to uger inden ansøgningsfristen.

 

I forbindelse med ansættelsesrunderne ansættes der fuldmægtige til de embeder, der konkret har behov. Opstartstidspunkter varierer typisk fra umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb til omkring et halvt år frem, ligeledes efter konkret behov ved de relevante embeder. Vi modtager derfor også gerne ansøgninger fra kandidater fra førstkommende eksamen.
Det bemærkes herudover, at der vil blive afholdt samtaler løbende i forbindelse med ansættelsesrunderne, dvs. i et vist omfang også inden ansøgningsfristens udløb. Man opfordres derfor til at indsende sin ansøgning så tidligt som muligt, herunder navnlig for så vidt angår kandidater, der har mulighed for at starte kort tid efter ansøgningsfristens udløb.
 

Fremsendelse af ansøgning
Din ansøgning kan indgives elektronisk på Justitsministeriets hjemmeside under punktet Karriere, når der er et aktivt opslag.

Justitsministeriet modtager også uopfordrede ansøgninger, som kan sendes til: [email protected]. Uopfordrede ansøgninger til fuldmægtigstillinger gemmes og vil indgå i næstkommende ansættelsesrunde.

 
Hvad skal ansøgningen indeholde?
Det er helt op til dig, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvilken form ansøgningen skal have. Dog er der nogle forhold, som du bør være opmærksom på i forbindelse med ansøgningen.
Når vi gennemgår ansøgninger, ser vi på, hvilken motivation du har for at søge en stilling inden for vores område. Det er derfor en god idé kort at skrive, hvorfor du ønsker at arbejde netop hos os.

Du vil i det elektroniske ansøgningssystem blive bedt om at angive, hvilke stillinger du er interesseret i at søge. Der er intet i vejen for kun at søge én eller nogle af de stillinger, som vi søger fuldmægtige til. Hvis du søger flere stillinger, kan du eventuelt prioritere disse indbyrdes i din ansøgning.
Tilsvarende vil du - hvis du søger en stilling som fuldmægtig i politi, anklagemyndighed eller kriminalforsorgen - blive bedt om at angive, hvilket geografisk område du har mulighed for at arbejde i, idet vi inden for disse områder har tjenestesteder over hele landet.
Selve ansøgningen bør som hovedregel ikke fylde mere end én A4-side.
Husk at vedlægge relevant dokumentation i form af udtalelser/referencer, CV, bachelorbevis og kandidatbevis/karakterudskrift.
 
Procedure i forbindelse med ansøgningsrunden
Når vi har registreret din ansøgning, vil du modtage en bekræftelse.
Når ansøgningsfristen er udløbet, bliver ansøgningerne gennemgået af Justitsministeriets ansættelsespanel, som består af medarbejdere fra myndigheder på Justitsministeriets område. Derefter udvælges de ansøgere, som bliver indkaldt til samtale.

Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil du få tilsendt et oplysningsskema, som du skal udfylde, samt en samtykkeerklæring om, at vi må indhente oplysninger om dig hos PET.
Samtalerne bliver holdt løbende. En samtale varer en halv time, og fra vores side deltager medarbejdere fra Justitsministeriets ansættelsespanel.
Hvis du findes egnet til en stilling i Justitsministeriets departement, vil du blive indkaldt til en 2. samtale med en afdelingschef og en ledende medarbejder fra Justitsministeriets HR-kontor.

Hvis du findes egnet til en stilling som fuldmægtig i politiet, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, kriminalforsorgen eller som anklagerfuldmægtig i en politikreds, vil du eventuelt blive indkaldt til en 2. samtale med medarbejdere fra det pågældende tjenestested.

Når samtalerne er afholdt, bliver de evalueret af ansættelsespanelet, hvorefter du vil få svar på din ansøgning.

Der er tre mulige svar på en ansøgning:
• Et tilsagn.
• Et boblersvar. (Et boblersvar er formelt set et afslag, men det er en tilkendegivelse fra vores side om, at vi finder dig egnet til en af de stillinger, som du har søgt).
• Et afslag.

Der vil typisk gå halvanden måned fra ansøgningsfristens udløb til alle ansøgere har fået svar på deres ansøgning.

 

Spørgsmål om ansøgningsrunden
Hvis du har spørgsmål til ansøgningsrunden, kan du kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor,  telefon 7226 8415, e-mail [email protected].