Overførsel af eksplosivstoffer

Ansøgning om overførsel af eksplosivstoffer inden for EU's grænser

1. Rubrik 1-4 i blanketten vedrørende overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet (dvs. inden for EU) udfyldes og sendes i elektronisk form som vedhæftet fil til Justitsministeriet, e-mail: [email protected] (bemærk punkt 2 og 3 nedenfor).

2. Ved ansøgning om tilladelse til indførsel i Danmark skal modtagerens opbevaringstilladelse vedhæftes.

3. Ved ansøgning om tilladelse til udførsel fra Danmark eller transit gennem Danmark vedhæftes modtagerlandets tilladelse til indførsel (i form af kopi af modtagerlandets version af blanketten vedrørende overførsel af eksplosivstoffer, hvor den kompetente myndighed i modtagerlandet har meddelt indførselstilladelse i rubrik 6). Alternativt kan den eller de originale eksemplarer af blanketten fra modtagerlandet sendes med almindelig post til Justitsministeriet, som herefter vil meddele tilladelse til udførsel eller transit i rubrik 5 og returnere blanketten/blan­ketterne. I så fald skal den danske version af blanketten ikke udfyldes og indsendes.

Hent blanket til ansøgning om overførsel af eksplosivstoffer inden for Fællesskabet .