Skydevåben og ammunition

Gevær

Efter våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, er det forbudt uden tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende skydevåben og ammunition. Tilladelsen udstedes enten af Justitsministeriet eller af politiet.

Hvilke våben udsteder Justitsministeriet tilladelser til?

Justitsministeriet udsteder tilladelser til at erhverve, besidde, bære og anvende følgende våben:

 • Maskinpistoler
 • Maskingeværer
 • Fuldautomatiske rifler
 • Skydevåben, der ikke er håndskydevåben, idet politiet dog udsteder tilladelser til bagladede salutkanoner, når kanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm, og
 • Dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfornævnte våben, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.

Justitsministeriet udsteder også tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende følgende typer af ammunition:

 • Ammunition til de ovenfor nævnte våben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler
 • Pistol- og revolverammunition med ekspanderende projektiler samt disse projektiler, der ikke anvendes til aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt, og
 • Panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition samt projektiler hertil.

Justitsministeriet meddeler desuden tilladelse til håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer.

Ansøgning om våbentilladelse sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Samtlige personer, der skal besidde, bære eller anvende de pågældende våben skal give skriftligt samtykke til, at Justitsministeriet kan indhente oplysninger fra politiet om deres personlige forhold og hidtidige vandel, jf. våbenbekendtgørelsens § 48.

Samtykke søges via. denne blanket, som udfyldes og underskrives af alle de personer, der er omfattet af ansøgningen.

 

Hvilke våben udsteder politiet våbentilladelse til? 

Politiet udsteder tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende følgende våben:

 • Håndskydevåben, med undtagelse af de våben, som Justitsministeriet meddeler tilladelse til
 • Dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfornævnte våben, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, baskyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler
 • Armbrøster og slangebøsser
 • Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben, og
 • Bagladede salutkanoner, når kanonens kammerdybde ikke overstiger 50 mm

Politiet udsteder også tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende ammunition til håndskydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler, dog med undtagelse af de typer af ammunition, som Justitsministeriet udsteder tilladelser til.

Politiet udsteder desuden tilladelse til at erhverve, besidde, bære og anvende:

 • Lyddæmpere, som er konstrueret til montering på skydevåben, samt
 • Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle, elektronisk lysforstærkningsudstyr eller infrarødt udstyr, hvis de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

Ansøgninger om tilladelse sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren på politiets hjemmeside.

 

Skydevåben, der kan besiddes uden tilladelse

Forladevåben, der er fremstillet før 1870, samt bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner, er undtaget fra kravet om tilladelse. Slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning, og ammunition, der udelukkende kan anvendes dertil, er ligeledes undtaget fra kravet om tilladelse.

Luft- og fjedervåben, der ikke har en større kaliber end 4,5 mm, og hardball- og paintballvåben og ammunition hertil også besiddes uden tilladelse af personer over 18 år. Det kan du læse mere om under afsnittet ”Luft- og fjedervåben og hardball- og paintballvåben." Derudover kan indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm og dertil hørende ammunition med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm besiddes af personer over 18 år uden tilladelse.