Kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben

Efter våbenlovens § 5 er det forbudt at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, fremstille, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet til sådanne våben. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Justitsministeriet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet.

Ansøgning om dispensation skal sendes til [email protected] eller til pr. post til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.