Æresrelateret vold

Æresrelateret vold – hvorved forstås vold, der har forbindelse med kulturelt eller religiøst betingede normer og æresbegreber – adskiller sig på flere punkter fra andre former for vold.

Det er bl.a. baggrunden for, at den politimæssige indsats på dette område er særligt udskilt og forankret i Rigspolitiets strategi fra 2007 for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser.

Formålet med strategien er at fastlægge en overordnet ramme for den samlede politimæssige håndtering af denne særlige kriminalitetsform.