Forskningsrapporter 2015

Udvikling i antal anmeldelser og straffenes art og længde for vold, 2001-2014 (21-12-2015)

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2014 (19-12-2015)

Bidrag til Sundheds- og ældreministeriets rapport ’Kortlægning af retspsykiatrien: Mulige årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter samt viden om indsatsen for denne gruppe':

 

Kriminalitet og alder. Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 (17-12-2015)

Lægdommeres repræsentativitet. Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 (15-12-2015)

Nye foranstaltningsdomme i 2014 samt forløbet af domme afsagt i 2009 (12-11-2015)

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere (29-10-2015)

Udviklingen i antallet af samfundstjenestedomme (02-10-2015)

Exit-forløb med rockere og bandemedlemmer. Aftaler om exit under rammemodellen. 1. delrapport. (16-09-2015)

Vold begået alene og sammen med andre - udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager 1980-2013 (02-09-2015)

Statistik om isolationsfængsling (21-08-2015)

Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere - en forskningsoversigt (29-04-2015)

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2014 (18-04-2015)

Statistik om isolationsfængsling (02-03-2015)

Bekymring for vold og kriminalitet 2014 (26-01-2015)