Forskning

Her finder du de forsknings- og statistikrapporter, som Justitsministeriets Forskningskontor har udarbejdet. Se under Rapporter fra Forskningskontoret.

Under Rapporter vedr. Forskningspuljen finder du oplysninger om den forskningspulje, der henhører under Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg, og som uddeler forskningsmidler efter ansøgning. Samme sted findes rapporter fra afsluttede forskningsprojekter.

Under Årsberetninger finder du desuden årsberetninger for Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg og for Forskningskontorets virksomhed.

Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg uddeler årligt en pris for bedste studenterafhandling vedrørende et givet emne. Under Prisopgaver kan der læses om den aktuelle prisopgave samt om de opgaver, der tidligere har fået tildelt en pris.