Deponering af advokatbeskikkelse

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen.

 

Ved deponering af advokatbeskikkelse skal det originale beskikkelsesdokument indsendes til Justitsministeriet med anmodning om deponering. Navn, adresse og CPR-nummer skal i den forbindelse angives.

Beskikkelsesdokumentet deponeres fremadrettet eller med virkning fra den dato, ministeriet modtager anmodningen. Deponering kan således ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet overgår den 1. januar 2016 fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015. Der må derfor forventes længere sagsbehandlingstid omkring årsskiftet. Det bemærkes, at Justitsministeriet og Civilstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, dvs. fra den 23. december 2015 til den 3. januar 2016.

Fra den 1. januar 2016 skal alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen. Indtil 1. januar 2016 skal al post som hidtil sendes til Justitsministeriet.

 

Civilstyrelsens kontaktoplysninger:

Civilstyrelsen

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Telefon 33 92 33 34

www.civilstyrelsen.dk